Motyw

Wypadki z udziałem zwierząt

Likwidacja szkód powstałych w wyniku zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich i hodowlanych.

Jeśli potrąciłeś zwierzę hodowlane lub leśne nie uciekaj z miejsca zdarzenia. To najgorsze, co możesz zrobić. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia lekarza weterynarii, Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara aresztu lub grzywna w wysokości do 5.000 złotych. Dodatkowo, Sąd może orzec nawiązkę w kwocie do 1.000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt. (podstawa prawna: art. 25, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt, art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń)

Częstą przyczyną szkód tak majątkowych, jak i osobowych jest zwierzyna leśna. Jeśli byłeś uczestnikiem takiego zdarzenia i nie dostałeś odszkodowania za uszkodzony pojazd, a jeśli doznałeś obrażeń także zadośćuczynienia, skorzystaj z naszej pomocy.

Jeśli likwidacja szkody nastąpi z ubezpieczenia Auto Casco (AC), to sprawa będzie stosunkowo prosta. Niestety, w takiej sytuacji trzeba liczyć się z utratą części lub całości przyznanych dotychczas zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy, a w konsekwencji ze wzrostem składki za tego rodzaju ubezpieczenie.

Istnieje jednak możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotu, który zarządza terenami, na których doszło do zdarzenia. Takim podmiotem może być np. wójt, burmistrz lub prezydent miasta czy nadleśnictwo. W celu uzyskania odszkodowania trzeba udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między zaniedbaniem podmiotu odpowiedzialnego (np. nadleśnictwa, zarządcy drogi), a powstaniem szkody w pojeździe.

Może też się zdarzyć, że dojdzie do potrącenia zwierzyny hodowlanej czy zagrodowej. Jeśli więc sprawcą zdarzenia będzie tego rodzaju zwierzę, warto ustalić, do kogo należy, bowiem szkodę można wówczas zlikwidować z polisy OC rolnika.

Warto dodać, że jeżeli w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzęcia ucierpiał pasażer pojazdu, przysługują jemu wszelkie roszczenia z polisy OC kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu.

Miłośnicy zwierząt oraz osoby wykorzystujące w swojej codziennej pracy zwierzęta powinni pamiętać, że w przypadku wyrządzenia szkody przez hodowane przez nie zwierzę, zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem, czy zabłąkało się lub uciekło.

Wśród zdarzeń, które dominują jako źródła szkód osobowych i majątkowych można wymienić pogryzienie przez psa, kopnięcie przez konia w stadninie czy szkółce jeździeckiej, wtargniecie psa na jezdnię.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 431 § 1 KC podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest każdy, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. Chodzi więc o osobę, która sprawuje władztwo nad zwierzęciem. Odpowiada ona także za osoby, którym powierzyła pieczę nad zwierzęciem (np. podwładnego, domownika). Władztwo nad zwierzęciem nie musi mieć tytułu prawnego ani być związane z interesem ekonomicznym. Jednak o „chowaniu” można mówić dopiero wówczas, gdy piecza wykonywana jest w sposób trwały (nie doraźnie, okazjonalnie), polega na nadzorze, zapewnieniu utrzymania i ochrony oraz ma na celu dowolną korzyść chowającego, chociażby satysfakcję z pieczy. W rozumieniu art. 431 § 1 KC do osób posługujących się zwierzęciem należy zaliczyć również pracodawcę, zatrudniającego pracownika, który w ramach pełnionych przez niego funkcji, działając w interesie zakładu, zwierzęciem bezpośrednio się posługuje. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 02-06-2016 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 17/16)

 

Zostaw Swój numer telefonu, oddzwonimy

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Twojego odszkodowania?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

phonelink_ring
Proszę o kontakt
lub napisz do nas - Formularz kontaktowy
Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem