Motyw

Wypadki przy pracy

Likwidacja szkód powstałych w związku ze świadczeniem pracy

Porażenie prądem, upadek z wysokości, pochwycenie, uwięzienie, zmiażdżenie części ciała to tylko przykłady zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako wypadek przy pracy. Do wypadków dochodzi najczęściej podczas produkcji, wykonywania usług czy przeładunku towarów.

Wypadek przy pracy może zdarzyć się niemal w każdym miejscu świadczenia pracy. Są też miejsca, gdzie ryzyko wystąpienia wypadku jest zdecydowanie większe. Wśród takich miejsc można wymienić: teren budowy, szczególnie jeśli praca wykonywana jest na rusztowaniach, z wykorzystaniem dźwigów, podnośników; zakłady produkcyjne, w których wykorzystywane są maszyny; zakłady napędzane tzw. siłami przyrody, czyli za pomocą pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp. Pamiętaj, niezwykle ważnym dokumentem jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity z dn. 06-06-2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205)

Zgodnie z powołanym przepisem, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Trzeba też pamiętać, że na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnień wynikających z powołanej wyżej ustawy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Katalog osób uprawnionych do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy został zamieszczony w STREFIE WIEDZY jako odpowiedź na jedno z kilku pytań. W tej części zamieściliśmy też odpowiedź na pytanie, jakie roszczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W wielu przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia prawa do jednorazowego odszkodowania przyznawanego w ramach ubezpieczenia wypadkowego tytułu wypadku przy pracy, powołując się na zawinienie poszkodowanego. W takiej sytuacji należy odwołać się od decyzji ZUS, a my wiemy jak to zrobić. Nasi prawnicy wielokrotnie występowali w procesach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych odnosząc w tym zakresie spektakularne sukcesy.

Niezależnie od uprawnień wynikających z powołanej ustawy, osobom, które uległy wypadkowi przy pracy przysługują roszczenia przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego, więc odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Pracodawca z reguły odpowiada wobec swoich podwładnych na zasadzie ryzyka.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Zostaw nam swój numer telefonu. Oddzwonimy.

Zostaw Swój numer telefonu, oddzwonimy

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Twojego odszkodowania?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

phonelink_ring
Proszę o kontakt
lub napisz do nas - Formularz kontaktowy
Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem